Arcus Overstag

Arcus” is het Latijnse woord voor “boog”.

Boogconstructies zijn sinds de derde eeuw voor Christus niet meer weg te denken uit ons architectonische landschap. De Grieken en de Romeinen bouwden bruggen, aquaducten, tempels en triomfbogen.

De stenen in de boogconstructies steunden elkaar, waarbij de laatste steen de cruciale sluitsteen vormde. Dankzij de sluitsteen kon (en kan) de constructie een zware last dragen. Deze alles bepalende sluitsteen werd geplaatst onder leiding van de bouwmeester.

De bouwstenen van de “boog” zijn voor ons de al aanwezige kwaliteiten en (kern)competenties in organisaties en mensen. “Arcus” helpt waar nodig de boog te bouwen en plaatst samen met u (door de juiste mensen in hun kracht te zetten) de sluitsteen.

“Overstag” is de metafoor om vanuit de rol als ‘schipper’ continue kritisch te kijken naar de gekozen koers. Vanuit een regierol de wind en de omstandigheden scherp te volgen om op het juiste moment “Overstag” te gaan.

Deze twee metaforen staan symbool voor de werkwijze van Arcus Overstag en draagt met bezieling een ‘steentje’ bij aan een juiste balans van mens & organisatie.