Diensten

Register Case- en Caremanager

Met Arcus als Casemanager beperkt u de schadelast voor u en voor uw (potentiële) zieke medewerker. Arcus is uw: Re-integratiespecialist 2de spoor (wet verbetering Poortwachter) en 3de spoor (WGA WIA, BeZaVa, WWZ, Participatiewet) Feitelijk begeleiden … Continue reading »

Dariuz Works®-certificering

Dariuz Works® Loonwaarde Expert Loonwaardemeting instrument m.n. geschikt voor: Deelnemers Participatiewet Re-integratiekandidaten 1ste, 2de, 3de Spoor De Dariuz Works® Loonwaardemeting brengt in drie stappen de loonwaarde van de medewerker in kaart door de geleverde werkprestatie … Continue reading »

Coaching & Training

Arcus voor: Loopbaan, Re-integratie, Out- en replacement en Executive Coaching. In Coaching staat uw ontwikkelwens centraal. Uniek zijn onze 25 uur sessies waarin de Coachee op maat intensief aan de slag gaat met zijn ontwikkelthema. … Continue reading »