Register Case- en Caremanager

Met Arcus als Casemanager beperkt u de schadelast
voor u en voor uw (potentiële) zieke medewerker.

Arcus is uw:

 • Re-integratiespecialist 2de spoor (wet verbetering Poortwachter) en 3de spoor (WGA WIA, BeZaVa, WWZ, Participatiewet)
  • Feitelijk begeleiden van individuele medewerkers gericht op uitstroom naar werk op maat
  • Trainen van zieke werknemers – groepsgerichte aanpak op maat
  • Combinatie programma op maat: Coaching & Trainen van zieke werknemers (=Troaching: voegt het beste van training en coaching samen!)
 • Adviseur ten aanzien van het verzuim- en re-intergratiebeleid:
  • Check op beheersing van (ziekte) kosten
  • benutten van subsidies en verhaalbaarheid van kosten (regres)
  • regisseren van verzuimbeleid
  • begeleiden en coachen van leidinggevenden en P&O
  • Wet verbetering Poortwachter / WGA WIA dossiers: monitoren, beheren en onderhouden van het verzuimproces en de wettelijke verplichtingen
  • Bezwaar en Beroep procedures UWV WIA (WGA) beschikkingen
  • contacten met UWV, Verzekeraars, Arbodiensten, Accountants etc.