Dariuz Works®-certificering

Dariuz Works® Loonwaarde Expert

Loonwaardemeting instrument m.n. geschikt voor:

  • Deelnemers Participatiewet
  • Re-integratiekandidaten 1ste, 2de, 3de Spoor

De Dariuz Works® Loonwaardemeting brengt in drie stappen de loonwaarde van de medewerker in kaart door de geleverde werkprestatie in een specifieke functie af te zetten tegen de vereisten van die functie. De loonwaarde-professional geeft een onafhankelijke, betrouwbare beoordeling over de hoogte van de loonkostensubsidie of loondispensatie. De uitspraak over de loonwaarde geeft een betrouwbaar beeld over tempo, kwaliteit en inzetbaarheid in vergelijking met een regulier, volledig inzetbare collega.