Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning

Arcus is in staat u bij de meeste uiteenlopende (juridische) zaken bij te staan. In enkele gevallen is een procedure soms onvermijdelijk. In een procedure is, zeker in gevallen waar vertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht is, goede procesvertegenwoordiging geen overbodige luxe.

Denk hierbij aan:

  • geëscaleerde arbeidsconflicten;
  • complexe ontbindingen (met wederzijds goedvinden) van  arbeidsovereenkomst (VSO’s) ;
  • vorderingen zeker stellen middels (conservatoir) beslag; en
  • bezwaar- en beroepsprocedures tegen
    • UWV-beschikkingen en/of
    • werkgeversaansprakelijkheid en/of
    • regresvorderingen.

Naast interventie in bovenstaande voorbeeldgevallen kan een advocaat ook in passieve zin het verschil maken. Hierbij kunt u denken aan het voorkomen van juridische problemen middels een juridische algemene periodieke keuring “APK” op al uw overeenkomsten en juridisch gerelateerde voornemens.

Dankzij een goede samenwerking met juridische experts en advocaten kan Arcus, wanneer de situatie daarom vraagt, specialistische kennis aanwenden om uw zaken tot een goed eind te brengen.