P&O advies & ondersteuning

Arcus P & O adviseert en ondersteunt bij o.a.:

 • Actueel maken en houden van (arbeids)-overeenkomsten volgens actuele wet- en regelgeving
 • reorganisatievraagstukken; in- door- en uitstroom/outplacement/replacement
 • (executive) coaching & training op het gebied van:
  • loopbaan
  • loopbaanbegeleiding
  • communicatie
  • conflicthantering en – bemiddeling
  • leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • duurzaam inzetbaarheid
  • competentiemanagement
  • optimaliseren P&O processen
  • gespreksvoering
  • groepsdynamiek ontwikkeling

Daar waar mens en organisatie elkaar ontmoeten, zorgt HRM voor de olie tussen de raderen.

De werkwijze van Arcus is projectmatig, mens- èn organisatie-, doel- èn procesgericht.

 • Beleidsniveau: adviseren bij het uitzetten van de koers.
 • Tactisch niveau: ondersteunen van leidinggevenden bij het vertalen van doelen naar actie.
 • Operationeel niveau: zorgen voor een heldere taakverdeling, de protocollen en kritisch blijven volgen van de ‘wind’ en de ‘stand van zeilen’.