Rein Brouwer

Rein-BrouwerRein Brouwer (1955)

Rein heeft 40 jaar bij de Overheid gewerkt in diverse functies zoals bij de mariniers en beveiliging(security Manager). Hij heeft veel ervaring als leidinggevende en o.a. met succes: medewerkers begeleid, gecoacht, getraind en teambuilding sessies verzorgd.

Arma Vi

In 2003 heeft Rein Arma Vi opgericht. Het latijnse Arma (ook wel Armatus genoemd) betekent “een middel om zich te beschermen, verdedigen”; Vi betekent “met de allergrootste inspanning”. Hierin herkent Rein zijn activiteiten:

 • Adviseur en Register Security Expert (RSE)
 • Adviseur
 • SVPB Auditor

Arcus I & P B.V.

Bij Arcus is Rein o.a.: coach, communicatietrainer, adviseur.

Kwaliteiten en competenties

Succesvol afgeronde opleidingen zijn onder andere:

 • Master Neuro Linguïstisch Programmeren
 • Professional Trainer/ Coach Communicatieve vaardigheden, SPHBO
 • Begeleider Dynamische Oordeelsvorming®
 • Docent Geweldsbeheersing (Integrale Beroepsvaardigheid Trainer (IBT))
 • Register Docent Gevaarbeheersing
 • Register Security Expert(RSE) Post HBO

Rein zorgt steeds voor een rijk gevulde ‘gereedschapskist’. Rein beschouwt methodieken overigens als een hulpmiddel en geen doel op zich.

Stijl van werken

Bij Rein zie je een mensgerichte en tactisch “confronterende” stijl: snel tot de kern komen en er ‘geen doekjes om winden’.

Vrijwilligerswerk

Rein vindt vrijwilligerswerk belangrijk. Hij is onder andere:

 • Voorzitter Cliëntenraad ’s Heerenloo Regio Midden Nederland; afgevaardigd in 3 Rayons en heeft er zitting in diverse commissies;
 • Voorzitter Diaconie PKN Heeg;
 • Voorzitter Timmerdorp Heeg (initiator 2013);
 • Voorzitter Cliëntenparticipatie Integraal Gehandicaptenbeleid (CIG) Gemeente Sûdwest-Fryslân.

Een persoonlijke noot

Rein is getrouwd met Henrike. Zijn hobby’s zijn onder andere sporten (3x marathon Rotterdam), saxofoonspelen, vakanties en last but not least ‘er zijn’ voor zijn (klein)kinderen.