Kompas voor: Professionele re-integratie & schadelast beperking!

Register Case- en Caremanager

Met Arcus als Casemanager beperkt u de schadelast voor u en voor uw (potentiële) zieke medewerker. Arcus is uw: Re-integratiespecialist 2de spoor (wet verbetering Poortwachter) en 3de spoor (WGA WIA, BeZaVa, WWZ, Participatiewet) Feitelijk begeleiden van individuele medewerkers... Lees verder »

Dariuz Works®-certificering

Dariuz Works® Loonwaarde Expert Loonwaardemeting instrument m.n. geschikt voor:
  • Deelnemers Participatiewet
  • Re-integratiekandidaten 1ste, 2de, 3de Spoor
De Dariuz Works® Loonwaardemeting brengt in drie stappen de loonwaarde van de medewerker in kaart door de geleverde werkprestatie in een specifieke functie af te zetten tegen de vereisten van die functie. De loonwaarde-professional geeft een onafhankelijke, betrouwbare beoordeling over de hoogte van de loonkostensubsidie of loondispensatie. De uitspraak over de loonwaarde geeft een betrouwbaar beeld over tempo, kwaliteit en inzetbaarheid in vergelijking met een regulier, volledig inzetbare collega.